Kütüphanecilik Kulübü

Öğrencilerimiz Özeldir

Kulübün amaçları;


Temel amacı öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olan kulübümüz aynı zamanda öğrencilere kaynak kullanma, araştırma ve öğrenme zevkini aşılamayı hedeflemektedir.


Küçük yaşlarda edinilen kitap okuma alışkanlığı çocuğun ileriki yaşlarında genel kültür seviyesinde büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla çocuk, hayata farklı bakış açısıyla bakabilir ve kendini yenileyebilir duruma gelir. Bu süreçte kütüphaneden yararlanmayı ve araştırma yapmayı öğrenir.


Kulübümüzün faaliyetleri arasında öğrencilerin kaynak bulmalarına yardımcı olmak, kütüphaneleri tanıtmak ve çeşitli geziler düzenlemek, okul kütüphanesinden bütün öğrencilerin yararlanmasını sağlamak, kendi üyelerinin ve bütün okul öğrencilerinin görü, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer vermek yer almaktadır.