Bilişim Teknolojileri

Öğrencilerimiz Özeldir

Okulumuz Morpa Kampüs işbirliği ile bütün sınıflarımızda kullanılan akıllı tahtaları eğitim şenliği haline getiriyor. Tüm öğrencilerimize özel olan hesaplarla giriş yapılan bu sistemde, öğrencilerimizin öğrenmeyi eğlenceye dönüştürmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu sistem sayesinde; öğretmenler ve veliler öğrencilerin bu çalışmalarını yakından takip edebilmektedir.

Morpa Kampüs nedir?

Morpa Kampüs, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerine derslerde destek olmak için hazırlanmış, MEB müfredatına uygun, binlerce içeriğin yer aldığı bir platformdur.

Bu sistemle öğretim programlarına göre öğrenci gelişimleri; öğretmenler ve üye öğrencinin velisi tarafından izlenebilmektedir. Okul yöneticileri ise okullarındaki öğretmenlerin çalışmalarını ve öğrencilerin başarı durumlarını takip edebilmektedir. Bunların yanında öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerin kazanımlara uygun gelişimini ayrıntılı raporlarla izleyebilir, öğrencileriyle ya da zümredeki diğer öğretmenlerle içerik paylaşımlarında bulunabilmektedirler.

Morpa Kampüs ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve üye öğrencilerin velileri tarafından kullanılmaktadır.